Charlotte i åkerenvel, det synes ikke så godt at hun står i en åker, men det gjør hun altså ;)